Trang nhất » KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG » Kế hoạch chuyên môn

(Cô và Các cháu)

Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục năm học 2013-2014

Thực hiện theo công văn số 369/KH-PGD ngày 03/08/2013 của Phòng GD-ĐT Hoà Vang, về việc hướng dẫn công tác trọng tâm năm học 2013-2014 và công văn số 370 /PGDĐT-GDMN ngày 3/9/2013 về việc triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014 Giáo dục Mầm non

 
                                                                                                               Trường Mầm Non số 2 Hoà Liên
                                                                                                               ĐC: Thôn Hưởng Phước, xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
                                                                                                                Điện thoại: 0511 3 794265; Email: mnhoalien2.hv@gmail.com