Trang nhất » KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG » Kế hoạch chuyên môn

Kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục năm học 2013-2014

Thứ sáu - 28/02/2014 21:20
(Cô và Các cháu)

(Cô và Các cháu)

Thực hiện theo công văn số 369/KH-PGD ngày 03/08/2013 của Phòng GD-ĐT Hoà Vang, về việc hướng dẫn công tác trọng tâm năm học 2013-2014 và công văn số 370 /PGDĐT-GDMN ngày 3/9/2013 về việc triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014 Giáo dục Mầm non
                           KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON
NĂM HỌC 2013 – 2014
Thực hiện theo công văn số 369/KH-PGD ngày 03/08/2013 của Phòng GD-ĐT Hoà Vang, về việc hướng dẫn công tác trọng tâm năm học 2013-2014 và công văn số 370 /PGDĐT-GDMN  ngày 3/9/2013 về việc triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2013-2014 Giáo dục Mầm non.

  Căn cứ vào kế hoạch số 43 /KH-MNHL2 ngày 4/9/2013 về việc thực hiện kế Giáo dục mầm non năm học 2013-2014 của trường .

Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương. Trường MN số 2 Hoà Liên xây dựng và triển khai  thực hiện chương trình năm học 2013 – 2014  cụ thể như sau:
I. Đặc điểm tình hình :
1. Thuận lợi:
 *. Trình độ giáo viên:
 - Giáo viên đạt chuẩn 12+2 : 20/20, đạt tỷ lệ : 100 %
 - Giáo viên đạt trên chuẩn (CĐ, ĐH):18, đạt tỷ lệ 80 %
 - Số đảng viên là giáo viên 2 đảng viên.
        - 100% giáo viên được đào tạo chuẩn nên rất thuận lợi trong việc triển khai nội dung chương trình CSGD MN và tổ chức các hoạt động cho trẻ theo yêu cầu.
- Giáo viên nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, linh hoạt, sáng tạo trong chăm sóc giáo dục trẻ, tạo được uy tín đối với phụ huynh.
- Điều kiện cơ sở vật chất đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ.
       - Giáo viên có kinh nghiệm trong chương trình CSGD MN theo thông tư 17/ BGD ĐT ngày 25 tháng 07 năm 2009
   *Nề nếp sinh hoạt chuyên môn :
          - Trường tham gia đầy đủ các chuyên đề và các hoạt động do Phòng Giáo Dục, Sở tổ chức và thường xuyên tổ chức dạy chuyên đề nên rất thuận lợi trong việc nắm bắt những nội dung mới trong việc thực hiện chương trình.
Các tổ chuyên môn sinh hoạt có nề nếp đều đặn hằng tháng, 1 tháng sinh hoạt tổ chuyên môn 2 lần, chuyên môn nhà trường sinh hoạt 1 tháng 1 lần để triển khai công việc, bồi dưỡng chuyên môn, các chuyên đề cũng như đúc rút các kinh nghiệm trong việc chăm sóc GD trẻ, làm đồ chơi phục vụ các hoạt động, tạo môi trường thân thiện cho trẻ, thảo luận cho việc thực hiện chương trình CSGD trẻ giữa các giáo viên có kinh nghiệm và giáo viên mới vào ngành trong việc lập kế hoạch tổ chức các hoạt động hằng ngày cho trẻ. Phối kết hợp phụ huynh, gia đình để CSGD trẻ tốt
         
 *Sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất :
          - Nhà trường trong năm qua được sự quan tâm đầu tư trang thiết bị, đồ chơi của các cấp tạo môi trường an toàn cho trẻ vui chơi học tập.
          - Hội phụ huynh quan tâm trong việc hỗ trợ các nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương, cây xanh cho các lớp và cùng phối hợp với nhà trường trong việc chăm sóc giáo dục trẻ ở các hoạt động.
2. Khó khăn:
          - Trường mới thành lập, có nhiều giáo viên mới vào ngành chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác giảng dạy, cho nên việc tiếp cận, thực hiện chương trình đôi lúc còn hạn chế .
          - Do đặc thù của ngành học nên cường độ lao động của giáo viên chiếm thời gian nhiều, có giáo viên phải kiêm nhiệm hoạt động của các đoàn thể
          - Trường có một có điểm chưa có tường rào cổng ngỏ, nên ảnh hưởng đến việc trông cây xanh và tạo cảnh quan môi trường cũng như việc tổ chức  các hoạt động cho trẻ.
          - Tỉ lệ trẻ ra lớp còn thấp do trên địa bàn giải tỏa, dân tái định cư ở khu Hòa Liên 3, Hòa Liên 4 nên trẻ  học ở MN Hòa Liên.
II. Quy mô phát triển :
1.1. Nhóm lớp trong trường : Gồm 10 nhóm, lớp.
         * Tổng số cháu là : 270 ( Trong đó có 2 trẻ khuyết tật)
          - Trong đó :
                   + 1 nhóm trẻ:      :     25/ 143 cháu.  Tỷ lệ  : 18   %
                  + 1 lớp bé            :     57/ 103cháu.  Tỷ lệ  : 56%
                  + 4 lớp nhỡ          :     101/ 150 cháu.  Tỷ lệ  : 68% 
                  + 4 lớp lớn          :     118/ 118 cháu.  Tỷ lệ  : 100 %
 - Số học sinh bán trú       :     258/ 270 cháu.   Tỷ lệ  :95,5 %
 
  1.2. Đội ngũ giáo viên của trường :  20 giáo viên/ 10 nhóm, lớp. 
II. Kế họach hoạt động chung :
        - Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong các hoạt động, trên cơ sở thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm học Cụ thể :
1-Mục tiêu phấn đấu:
 1.1-Giáo viên :
 -Phấn đấu trong năm học này có 60 % giáo viên đạt trình độ đại học mầm non.
- Phấn đấu 90 % giáo viên học xong trình độ vi tính cơ bản để giáo viên sử dụng soạn trên máy vi tính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng giáo án điện tử, sử dụng các tư liệu điện tử để đưa vào phục vụ các hoạt động cho các cháu.  
- Phấn đấu 100% giáo viên được tham gia bồi dưỡng chuyên môn về các chuyên đề, chương trình CSGD mầm non theo thông tư 17/ BGD &ĐT, các hoạt
 
động theo sự chỉ đạo của Sở và Phòng giáo dục
- 100% giáo viên tham gia các phong trào thi đua của nhà trường, Phòng, Sở có chất lượng cao.
- 100% giáo viên tham gia dự thi giáo viên giỏi cấp trường .
 Trong đó: 
 .Giáo viên giỏi cấp thành phố : 01
 .Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở      : 6
 .Giáo viên giỏi cấp Huyện      : 6
 .Giáo viên giỏi cấp trường      : 18
- Đề tài SKKN: 20
1.2 Học sinh:
- Chỉ tiêu chuyên cần :
   Phấn đấu đạt 94 %.
    Trong đó :
                     Nhóm  trẻ : 90 %
                    Lớp bé     : 94 %
                    Lớp nhỡ   : 96 %
                    Lớp lớn    : 97 %
- Chỉ tiêu sức khoẻ  : 
 + 100% trẻ được khám sức khỏe định kỳ; được đánh giá sự phát triển qua chỉ số cân nặng và chiều cao
 +Phấn đấu: . Tỷ lệ cân nặng theo tuổi bình thường đạt từ 96% trở lên
                    . Tỷ lệ chiều cao theo tuổi bình thường đạt từ 96 % trở lên
                    . Tỷ lệ thấp còi dưới 3 %; SDD dưới 3 %; béo phì dưới 1 %
- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh giảm tỷ lệ trẻ thấp còi, phòng chống béo phì nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống dưới 3 % so với cùng kỳ năm trước.
- Chỉ tiêu học tập và chất lượng :
95 % trẻ đạt các tiêu chí, chỉ số trong 5 lĩnh vực :Thể chất, ngôn ngữ, tình cảm xã hội, nhận thức và thẫm mỹ cuối độ tuổi ( mẫu giáo) và 4 lĩnh vực: Thể chất, ngôn ngữ, tình cảm xã hội, nhận thức (nhà trẻ)
         - Trẻ có kỹ năng khi tham gia các hoạt động, tích cực tìm tòi khám phá, tự tin mạnh dạn trả lời câu hỏi rõ ràng, tác phong nhanh nhẹn, có kỷ năng tự phục vụ.
2. Biện pháp :
 - Để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên đáp ứng việc triển khai chương trình CSGD theo thông tư 17/ BGD &ĐT, các hoạt động theo sự chỉ đạo của Sở và Phòng giáo dục,  chuyên môn nhà trường đề ra những biện pháp sau :
2.1.Về nâng cao năng lực sư phạm đội ngũ :
 - Tổ chức bồi dưỡng cho giáo viên về kỹ năng lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động hàng ngày cho trẻ ở các lứa tuổi. 
- Bồi dưỡng cho giáo viên về chương trình CSGD mầm non theo  thông tư 17/ BGD ĐT, cách lập kế họach theo kế hoạch năm, kế hoạch chủ đề,.. cách lồng ghép các chuyên đề: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” “ Giáo dục và bảo vệ môi trường” “Sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả trong trường mầm non” “Giáo dục an toàn giao thông” “ Làm quen văn học chữ viết”…vào các hoạt động cũng như việc thực hiện hồ sơ sổ sách theo đúng quy định của ngành.
- Tổ chức dự giờ thao giảng ở các tổ chuyên môn để trao đổi học tập kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ.
- Lên kế hoạch thực hiện các chuyên đề, triển khai cho các tổ, tổ chứ thao giảng.
- Chỉ đạo các lớp lập kế hoạch tổ chức các hoạt động cho trẻ dựa trên sự hiểu biết của trẻ, dựa theo tình hình của nhóm, lớp và địa phương .
- Có kế hoạch sinh hoạt tổ chuyên môn trong tháng thường xuyên và đạt hiệu quả cao (1 tháng sinh hoạt chuyên môn 2 lần )
- Tăng cường cho giáo viên được tham gia dự giờ thao giảng 1 năm /7 lần để nâng cao trình độ chuyên môn và tổ chức tốt các chuyên đề trong năm.
- Mỗi tuần PHT chuyên môn cũng như các tổ trưởng có kế hoạch dự giờ thường xuyên cũng như đột xuất hoạt động của các nhóm, lớp để nắm bắt kịp thời khả năng của từng giáo viên có kế hoạch bồi dưỡng, chấn chỉnh, những thiếu sót trong chuyên môn.
- Có kế hoạch kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề theo dõi, đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm (có kế hoạch kiểm tra nội bộ kèm theo, phấn đấu kiểm tra toàn diện giáo viên: 16/20, tỷ lệ 80 %, và kiểm tra chuyên đề 8/ 20 tỷ lệ 40 % 
- Tích cực động viên giáo viên nghiên cứu, tham khảo tư liệu chuyên môn về giáo dục và giảng dạy trẻ, tư liệu, giải quyết các tình huống để rèn luyện kinh nghiệm cho bản thân
- Chỉ đạo điểm các khối lớp, nhóm với những chuyên đề cụ thể như sau
          - Phân công mỗi giáo viên có trách nhiệm nghiên cứu sâu hoạt động:            
+  LQVH-CV   : Cô : Nguyễn Thị thoa, Cô Phạm Thị Nga
     +  LQVT : Cô Lê Thị Kim Huyền, Trần Thị Diễm
          +  Khám phá khoa học : Ngô Thị Bích Huệ, Cô Phan Thị Thùy Trâm.
     + Tạo hình  : Cô  Lê Thị Kim Huyền, Cô Ngô Thị Minh Nguyệt.
     + Thể dục: Cô Nguyễn Thị Thoa, Cô Nguyễn Thị Minh Tâm
     + Âm nhạc : Cô Lê Thị Kim Huyền, Cô Ngô Thị Bích Huệ
2.2 Nâng cao chất lượng về chương trình CSGD:
    - Nhà trường lập kế hoạch triển khai thực hiện chương trình CSGD mầm non theo thông tư 17, theo chủ đề  ở 100% lớp, nhóm.
   - Năm học 2013 – 2014: Là năm thứ nhà trường triển khai bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi được ban hành tại thông tư số 23/ TT – BGD & ĐT ngày 22 tháng 07 năm 2010 của Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.
        *Bồi dưỡng CBGV:
           - 100% giáo viên được tham gia lớp bồi dưỡng do Sở GD, PGD&ĐT huyện Hoà Vang cũng như nhà trường tổ chức.
           - Lập kế hoạch bồi dưỡng 100% giáo viên về sử dụng bộ chuẩn, đặt biệt là giáo viên dạy trẻ 5 tuổi. Trên cơ sở sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi hướng dẫn giáo viên điều chỉnh, xây dựng kế hoạch giáo dục nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN.
          - Tổ chức bồi dưỡng giáo viên dạy lớp 5 tuổi kỹ năng và phương pháp dạy trẻ làm quen chữ viết và làm quen Tiếng Việt.
          - Tiếp tục phát động phong trào “ Phát âm đúng, đọc đúng, viết đẹp và đúng chính tả”
- Hỗ trợ đầy đủ các tài liệu có liên quan đến chuyên môn cho 100 % giáo viên.
- Tổ chức cho giáo viên trong trường thao giảng và dự giờ học tập lẫn nhau để nâng cao nghiệp vụ cũng như tích cực học tập tham quan trường bạn.
- Hằng tháng sinh hoạt tổ chuyên môn đều đặn 2 lần/ tháng để cùng trao đổi và thực hiện chương trình cũng như kịp thời thông tin và điều chỉnh việc thực hiện cho phù hợp với lớp, nhóm.
- Bồi dưỡng và khuyến khích giáo viên đưa công nghệ thông tin, thiết kế giáo án điện tử dạy trẻ (nhưng không lạm dụng)
        * Đầu tư CSVC và các điều kiện nâng cao chất lượng:
- Chỉ đạo các nhóm, lớp trang trí, thiết kế môi trường tạo môi trường mở, thân thiện cho trẻ hoạt động tích cực, phù hợp việc thực hiện từng chủ đề, bố trí các góc chơi hợp lý .
- Vận động giáo viên tận dụng các nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương, thiên nhiên để tạo điều kiện được thực hành sáng tạo ý tưởng của trẻ.
* Biện pháp chỉ đạo triển khai chương trình:
    + Đối với Mẫu giáo:
      - Lập kế họach CSGD  theo sự chỉ đạo cấp trên.
                - Đầu tư đủ các điều kiện lớp đáp ứng kịp thời những yêu cầu cần thiết cho việc thực hiện chương trình
      - Phối hợp các tổ chuyên môn tổ chức các lễ hội trong năm cho trẻ. 
   + Đối với nhà trẻ:
     - Lập kế hoạch theo chủ đề.
     - Đầu tư đủ các điều kiện lớp đáp ứng kịp thời những yêu cầu cần thiết cho việc thực hiện chương trình
               - Phối hợp tổ chuyên môn tổ chức các lễ hội trong năm cho trẻ. 
          2.3. Tập trung thực hiện tốt các chuyên đề sau:
 2.3.1.Về chuyên đề LQVH-CV:
        - Tiếp tục chỉ đạo các nhóm, lớp thực hiện chuyên đề, việc nâng cao chất lượng được chuyên môn nhà trường quan tâm cụ thể :
        - Tiếp tục bồi dưỡng kiến thức nội dung chuyên đề cho 100% giáo viên
        - Xây dựng môi trường chữ viết cho trẻ ở trong lớp, trong trường.
                  - Tiếp tục xây dựng bổ sung 100 % các góc cổ tích  đẹp được sử dụng 1 cách thiết thực .
       - Tiếp tục vận động giáo viên làm rối với nhiều chủng loại phong phú để cho trẻ có điều kiện hoạt động cũng như giới thiệu cho các bậc phụ huynh.
       - Tiếp tục sưu tầm các bài dân ca, trò chơi dân gian, hò vè đưa vào giảng dạy cho trẻ trong các hoạt động.
       - Tổ chức Hội thi “ Bé MN ngồi đúng, tô chữ đẹp” cho lớp 5 tuổi.
       - Tích cực cho trẻ được làm quen môi trường chữ viết ở mọi lúc, mọi nơi
       - Bắt buộc giáo viên thực hiện theo quyết định 31 chú ý rèn cháu tư thế ngồi viết cầm bút đúng quy định và viết đúng mẫu chữ (trong hoạt động tập tô) và phát triển vốn ngôn ngữ của trẻ.
       - Kịp thời giải quyết và hỗ trợ thêm đồ dùng, trang thiết bị phục vụ chuyên đề cho các nhóm, lớp.
  2.3.2. Về rèn kỹ năng sống cho trẻ ở  các độ tuổi :
       - Đưa chuyên đề vào lồng ghép vào các hoạt động trong ngày của trẻ theo đúng chỉ đạo của Sở, Phòng.       
                 - Chỉ đạo các lớp tiếp tục lồng ghép các hoạt động rèn kỹ năng sống cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi để giúp trẻ có thêm kinh nghiệm trong các hoạt động hằng ngày.
   - Xây dựng môi trường mở trong và ngoài lớp để trẻ tự tìm tòi khám phá, tư duy, nâng cao nhận thức với thế giới xung quanh.
             - Chú ý mục tiêu của các lĩnh vực phát triển các nội dung hoạt động cho trẻ phù hợp theo từng độ tuổi.
   - Bồi dưỡng cho giáo viên về cách lồng ghép chuyên đề rèn kỹ năng sống cho trẻ trong các hoạt của  nhóm, lớp.
2.3.3. Về chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong giáo dục mầm non:
              - Hưởng ứng cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam, Bộ Giáo Dục và Đào Tạo hướng dẫn tích hợp nội dung cuộc vận động vào giảng dạy ở bậc học mầm non.
              - Giúp cho giáo viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đồng thời giúp giáo viên xây dựng nội dung giáo dục về Bác Hồ đưa vào lập kế hoạch tổ chức các hoạt động cho trẻ bước đầu hình thành cho trẻ những ý thức ban đầu về đạo đức theo Bác.
   - Xây dựng và hướng dẫn giáo viên sưu tầm những hình ảnh tư liệu, câu chuyện, bài hát, bài thơ ca ngợi tấm gương đạo đức mẫu mực của Chủ Tịch Hồ Chí Minh, tình cảm yêu thương của Bác đã dành cho những người làm công tác chăm sóc, giáo dục trẻ và đặc biệt đối với với các cháu mầm non.
   - Hình thành cho trẻ ý thức tình cảm trong các hoạt động hằng ngày, giao tiếp với bạn và mọi người xung quanh gần gũi .
2.4. Tiếp tục củng cố các chuyên đề đã thực hiện :
        2.4.1.Về giáo dục luật và an toàn giao thông trong trường Mầm non:
    - Phối hợp các tổ chuyên môn triển khai chương trình trọng tâm theo chủ đề trong tháng.
    - Hưởng ứng tốt tháng an toàn giao thông do cấp trên chỉ đạo.
    - Tuyên truyền hình ảnh và hoạt động vào các hội thi, ngày hội tổ chức cho trẻ tham gia.
    - Tuyên trưyền cho các bậc phụ huynh về luật và an toàn giao thông tại góc phụ huynh .
2.4.2. Về chuyên đề “ Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” và chuyên đề “ Giáo dục bảo vệ môi trường”:
      - Tiếp tục hướng dẫn giáo viên lồng ghép chuyên đề vào các hoạt động tổ chức cho trẻ nhẹ nhàng giúp trẻ có ý thức về sử dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng tiết kiệm thông qua các hoạt động hằng ngày: mở nước vừa đủ khi rửa tay, tắt điện, nước khi không cần thiết…
      - Lồng ghép các nội dung chuyên đề  giáo dục trẻ bảo vệ môi trường vào các hoạt động học, hoạt động góc, ngoài trời và mọi lúc mọi giúp trẻ có ý thức hơn trong các hoạt động hằng ngày về chăm sóc và bảo vệ môi trường sống: Bỏ rác đúng nơi quy đinh, không bứt lá bẻ cành, biết chăm sóc các loại cây trong sân trường….
                - Bổ sung đầy đủ trang bị phục vụ hoạt động chuyên đề.
                - Tổ chức các chuyên đề bằng các hoạt động cụ thể ở các khối lớp để giáo viên dự giờ rút kinh nghiệm.
2.4.3 Chuyên đề LQVT, TH :
      - Nâng cao chất lượng tạo hình cho trẻ qua các hoạt động tạo hình, sử dụng màu nước, tạo các bức tranh trang trí ở các nhóm, ở các lớp, tạo sản phẩm có chất lượng .
      - Thực hiện góc tạo hình của trẻ ở các góc gắn với từng chủ đề.
      - Rèn kỹ năng tạo hình cho trẻ qua các hoạt động tại lớp, phát huy tính sáng tạo và tưởng tượng của trẻ.
      - Tạo môi trường mở ở góc khám phá khoa học để giúp trẻ phát huy tính tư duy sáng tạo trong các hoạt động làm quen với toán.
      - Phát triển tư duy, nhận thức của trẻ . Tổ chức các hoạt động góc khoa học, học tập, đi dạo, thăm quan nâng cao nhận thức của trẻ.
2.4.4 Chuyên đề giáo dục tài nguyên môi trường, biển, hải đảo, ứng phó với biển đổi khí hậu .
- Trên cơ sở thực hiện chương trình GDMN, nhà trường chỉ đạo hướng hướng dẫn giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục giáo dục bảo vệ môi trường phù hợp với tình hình thực tế của từng trường. Lựa chọn phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục giúp trẻ tăng cường thực hành trải nghiệm nhằm hình thành những hành vi ứng xử đúng đối với môi trường.
        2.4.5. Về chương trình vi tính :
    - Đưa các trang giáo án điện tử vào giảng dạy hoặc sử dụng lồng ghép công nghệ thông tin vào các hoạt động tạo hứng thú cho trẻ hoạt động.
     - Khuyến khích giáo viên tam gia học lớp tin học văn phòng, sử dụng và ứng dụng công nghệ thông tin trong thiết kế và tổ chức các hoạt động giáo dục, góp phần đổi mới phương pháp chăm sóc, giáo dục trẻ.
         2.5 Các biện pháp chăm sóc sức khoẻ :
         2.5.1. Đối với cán bộ quản lý chuyên môn :
     - Căn cứ vào nội dung chủ đề hằng tháng lồng nội dung chăm sóc sức khoẻ  và dinh dưỡng cho trẻ vào chương trình giảng dạy .
     - Thường xuyên theo dõi bữa ăn, giấc ngủ của các nhóm, lớp
     - Chỉ đạo các lớp quan tâm chăm sóc các cháu chu đáo (Mát về mùa hè, ấm vào mùa đông )
               - Cuối tuần cho các lớp, nhóm giặt khăn, vệ sinh phòng lớp trong và ngoài khu vực trường .
     - Hướng dẫn giáo viên thực hiện tốt các góc tuyên trưyền phụ huynh tại lớp( thay đổi nội dung tuyên truyền theo hằng tháng, đột xuất ) và thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ, cùng với phụ huynh có kế hoạch phòng chống các dịch bệnh xảy ra.
         - Theo dõi và chăm sóc sức khoẻ cho trẻ, đánh giá tình trạng sức khoẻ của trẻ theo phương pháp nhân trắc học (1 năm cân đo 3 lần)
- Dựa vào các tiêu chí phát triển thể chất để tổ chức các hoạt động về dinh dưỡng và thể chất để đạt được các chỉ tiêu không có cháu thấp còi và trẻ béo phì.
- Chỉ đạo cho giáo viên thực hiện tốt lịch sinh hoạt 1 ngày của trẻ.
- Kết hợp với cơ sở y tế khám bệnh cho các cháu để xếp loại sức khoẻ và có biện pháp nhằm hạn chế bệnh  tật cho trẻ .
       2.5.2.Đối với giáo viên:
- Nắm vững quy trình thao tác kỹ năng hướng dẫn trẻ thực hành các thao tác vệ sinh cá nhân trẻ.
- Đảm bảo vệ sinh môi trường lớp, nhóm, đồ dùng dạy học và đồ dùng cá nhân trẻ .
- Có kỹ năng lồng ghép các chuyên đề “Rèn kỹ năng sống cho trẻ”, 
 “ Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, “Giáo dục và bảo vệ môi trường”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
- Hình thành cho trẻ có thói quen vệ sinh văn minh (ăn uống, sinh hoạt một ngày..)
- Phối hợp thường xuyên với phụ huynh trong khâu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ, quan tâm đến các cháu SDD và những cháu mắc bệnh thông thường.
- Thường xuyên cân đo cho các cháu hằng quý và theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng và kịp thời thông báo với phụ huynh.
          - Quan tâm đồng đều đến các cháu trong bữa ăn, giấc ngủ và đặc biệt quan tâm hơn ở 1 số cháu sức khoẻ yếu. 
- 100% các cháu  được khám sức khoẻ để kịp thời phát hiện bệnh nguy hiểm để điều trị sớm.
- Luôn đảm bảo khâu an toàn tuyệt đối tính mạng cho trẻ ở trường và ở nhà
- Góp ý kịp thời với bộ phận nuôi điều chỉnh thực đơn chế biến món ăn phù hợp với trẻ
- Tổ chức hình thức "Bé tập làm nội trợ " tại lớp để giáo dục dinh dưỡng
      2.6. Các biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục:
- Tổ chức các Hội thi "Bé MN ngồi đúng, tô chữ đẹp”  
- Phát động phong trào viết và áp dụng sáng kiến kinh nghiệm ở lớp, nhóm và nhân ra diện rộng và các giáo án hay để nâng cao chất lượng giáo dục .
- Đẩy mạnh tổ chức cho giáo viên sáng tác các trò chơi, bài thơ, câu đố, bài hát, trò chơi phát triển trí tuệ . Sáng tạo các hình thức tổ chức các hoạt động, các loại đồ dùng đồ chơi phục vụ  cho trẻ trải nghiệm khám phá.
- Thường xuyên tổ chức các chuyên đề, thao giảng và có kế hoạch kiểm tra chéo ở các tổ .
- Đẩy mạnh việc tạo môi trường hoạt động cho trẻ ở mọi lúc, mọi nơi để giúp trẻ phát huy tính tích cực của trẻ.
      2.7.Các biện pháp đầu tư xây dựng điều kiện nâng cao chất lượng
- Các lớp trang trí, xây dựng các góc hoạt động phù hợp với chủ đề, chú trọng vào chương trình CSGD mầm non theo tinh thần thông tư 17/ BGD ĐT ngày 25 tháng 07 năm 2009, các chuyên đề trọng tâm như : “LQVH-CV", Chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ...
- Hằng tháng các lớp, nhóm tận dụng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương để trang trí theo chủ đề và làm đồ dùng đồ chơi  của trẻ trong từng khối lớp, nhóm.
 - Học tập và triển khai chuyên đề “Phát triển vận động của trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non” đến toàn thể giáo viên.
- Cung cấp thêm trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, tài liệu cho các lớp, nhóm  thực hiện chương trình CSGD mầm non .
Trên đây là kế hoạch thực hiện chuyên môn của trường Mầm non Hoà Phong năm học 2013- 2013. Đề nghị các tổ cụ thể hoá kế hoạch của nhà trường và nghiêm túc thực hiện tốt để đưa chất lượng chuyên môn hoàn thiện hơn.
 
                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

Tác giả bài viết: Admin

Nguồn tin: Nội Bộ

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
hoangly - 15/01/2015 17:29
minh hoc co ca phan 3 la du kien cac chu de giao duc nhung trong bai viet cua ban lai ko thay ban dang len. neu ban co tai lieu pahn nay thi dang len giup mjnh nha.
 
                                                                                                               Trường Mầm Non số 2 Hoà Liên
                                                                                                               ĐC: Thôn Hưởng Phước, xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
                                                                                                                Điện thoại: 0511 3 794265; Email: mnhoalien2.hv@gmail.com