Trang nhất » KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG » Kế hoạch hoạt động

KẾ HOẠCH PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH NĂM HỌC 2015-2016

Trường MN số 2 Hòa Liên xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh năm học 2015-2016

(Minh họa)

Kế hoạch tổ chức các cuộc thi

Căn cứ vào hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014 và kế hoạch công tác trọng tâm Giáo dục mầm non năm học 2013-2014 của Phòng Giáo Dục Đào Tạo Hòa Vang.

(Đồ dùng tự làm)

Kế hoạch tổ chức Hội thi làm đồ dùng dạy học, đồ chơi cho trẻ

Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ năm học 2013-2014 của trường Mầm non số 2 Hòa Liên . Căn cứ kế hoạch chuyên môn của trường Mầm non số 2 Hòa Liên năm học 2013-2014; Trường Mầm non số 2 Hòa Liên xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi làm đồ dùng dạy học năm học 2013 - 2014 như sau:

 
                                                                                                               Trường Mầm Non số 2 Hoà Liên
                                                                                                               ĐC: Thôn Hưởng Phước, xã Hòa Liên, Huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng
                                                                                                                Điện thoại: 0511 3 794265; Email: mnhoalien2.hv@gmail.com